boeren- en boerinnenbeschuit

meergranen beschuit, licht of donker.