Kenwerk / NBC / bakkers

19-05-2011 06:55

Uniek samenwerkingsproject van de bakkersbranche, Kenwerk en NBC leert medewerkers ondernemen

19-05-2011 In januari 2011 startte een anderhalf jaar durend leertraject waarin tien medewerkers van bakkerijen in het noorden van het land leren ondernemen. Het initiatief komt uit de branche zelf.

 

Ondernemers Bas van Esch en Jozeph Verloop merkten dat potentiële ondernemers in hun eigen bedrijf vanuit het reguliere onderwijs onvoldoende bagage meekrijgen om hun ambities vorm te geven. Ze klopten aan bij Kenwerk die samen met het NBC een opleiding ontwikkelde.

Lees het interview tussen de twee gedreven

 

 

Uniek samenwerkingsproject van de bakkersbranche, Kenwerk en NBC leert medewerkers ondernemen.

“Zonder extra opleiding is er straks niemand die je bedrijf kan overnemen.”

In januari 2011 startte een anderhalf jaar durend leertraject waarin tien medewerkers van bakkerijen in het noorden van het land leren ondernemen. Het initiatief komt uit de branche zelf. Ondernemers Bas van Esch en Jozeph Verloop merkten dat potentiële ondernemers in hun eigen bedrijf vanuit het reguliere onderwijs onvoldoende bagage meekrijgen om hun ambities vorm te geven. Ze klopten aan bij Kenwerk die samen met het NBC een opleiding ontwikkelde. Een gesprek met twee gedreven ondernemers.

Bas van Esch en Jozeph Verloop hebben allebei een eigen bakkersbedrijf met een lange geschiedenis en meerdere vestigingen. Zij leerden het vak op de streekschool en van vader op zoon. Maar de tijden zijn veranderd.

Bas van Esch: “Wat vroeger het Middenstandsdiploma was, is nu weg. Ook had je vroeger in Wageningen een bakkersopleiding op MTS-niveau. Die heb ik nog gevolgd. Opleidingen als deze zijn zich steeds meer gaan verbreden om hun voortbestaan zeker te stellen. Daarmee zijn ze erg algemeen geworden. Zeker in het noorden van het land is aanbod van ondernemersopleidingen voor de bakkerij heel beperkt. Wij zien dat terug in een gebrek aan kennis op juridisch en boekhoudkundig gebied, maar ook bijvoorbeeld op gebied van HRM of leidinggevende vaardigheden.”

Kan het reguliere onderwijsaanbod hier geen mouw aan passen?

Jozeph Verloop: “In het regulier onderwijs beland je in constructies waarin ook allerlei vakken worden aangeboden die in onze branche niet nodig zijn, zoals wiskunde of Engels. Het gaat ons juist om de specifieke kennis die je nodig hebt binnen de bakkersbranche om een bedrijf te starten. Bijvoorbeeld, als het gaat om juridische of HRM-zaken, is het handig wanneer daar onze CAO wordt bijgehaald. Maar je moet in ons vak ook de balans kunnen lezen en een kostprijsberekening kunnen maken om te zien of je wat verdient op een bepaald product. Je kunt niet wachten tot je accountant met de cijfers komt.”

 

Jullie merkten allebei dat dit soort kennis bij je medewerkers ontbrak?

Bas van Esch: “Klopt! De praktische vakkennis hebben ze wel, maar niet de ondernemerskennis. Dat is een serieus probleem, want aan wie kun je straks je bedrijf verkopen als niemand meer kan ondernemen? Jozeph en ik raakten daarover aan de praat en we namen contact op met onze adviseur van Kenwerk. Zij hebben dat heel goed opgepakt. Er is direct een projectleider opgezet en met hem zijn we met een grotere groep van bakkers gaan inventariseren wat we vinden dat er aan kennis ontbreekt. Met dat verlanglijstje in de hand heeft Kenwerk, samen met het NBC, een opleiding samengesteld van in totaal 30 lesdagen. Kenwerk leidt het project en verzorgt de coaching van zowel de medewerkers als de ondernemers. De training wordt ingevuld door het NBC, en dat doen ze goed.”

 

Wie nemen er aan deel aan deze opleiding?

Jozeph Verloop: “Dat zijn medewerkers die de ambitie hebben om ondernemer te worden en waarvan de werkgever ook ziet dat ze dat zouden kunnen. Dus wij hebben allebei een medewerker in de opleiding en we zijn ook mentor van onze eigen medewerker en van een medewerker van een collega.”

 

Merk je dat ze de opleiding volgen?

Jozeph Verloop: “Ja, ze gaan dieper denken. Dan komt mijn medewerker ineens met de vraag waarom er deze zaterdag een man meer in de bakkerij werkte, terwijl de productie lager was dan de zaterdag ervoor. Of hij komt met ideeën om de besteding per klant te vergroten. Dan denk ik: hé het werkt! En dat is mooi, want de opleiding kost ons natuurlijk wel geld, al is een deel gesubsidieerd.”

 

Krijgen ze bij jullie straks ook de kans om te ondernemen?

Bas van Esch: “Jazeker. Wij zijn nog lang niet aan stoppen toe, maar we gaan hen wel een chef functie aanbieden. Maar ook nu praten ze al een stevig woordje mee. Voor ons en voor de medewerkers is dit project precies wat we nodig hadden!”